Thank you for your patience while we retrieve your images.

Utvalgte bilde frå møte 6.februar 2023.
5 fotografar.
Flaggspett i furuskogenBlåmeis på liten stubbe i gammel furuskogFlaggspettflukt over fjordenNøtteskrike mot fjordenFlaggspett mot fjordenHuldrestryToppmeis på lavdekt greinRågeitHuldrestryToppmeisflukt over fjordenVinterlandskapRev