Flaggspett på nedfalls mot fjordenFlaggspett på nedfalls mot fjorden