Thank you for your patience while we retrieve your images.
Utvalde bilde frå marsmøte 2018.
Havørn landerToppmeisKongeørn i fluktStjertmeis i skogsmiljøSpurvehauk i vinterlandskapHavørn i fluktBlåmeis i vinterlandskapGranmeis i vinterlandskapKjøttmeis mot fjordenGråtrost i hagen