Sauda Fotoklubb: Blog https://saudafotoklubb.no/blog en-us (C) Sauda Fotoklubb [email protected] (Sauda Fotoklubb) Mon, 16 Mar 2020 06:45:00 GMT Mon, 16 Mar 2020 06:45:00 GMT Bilde frå aprilmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2015/4/bilde-fr-aprilm-te

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2015/4/bilde-fr-aprilm-te Thu, 23 Apr 2015 21:37:57 GMT
Bilde frå marsmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2015/3/Bilde-fr-marsm-te

Då har me hatt nytt møte i fotoklubben. Som vanleg blei det vist og kommentert bilde. To av dei er vist her, fleire finn du i galleriet. Det er Rune Håheimsnes som har vore i Finnmark og fotografert nordlys. Rolf Selvik har teke bilde av hønsehauk i flukt.

Sjå fleire utvalde bilde her. 

Hønsehauk i fluktHønsehauk i fluktRovfugler, vinter

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2015/3/Bilde-fr-marsm-te Sat, 07 Mar 2015 14:35:55 GMT
Bilde frå februarmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2015/2/Bilde-fr-februarm-te Fiskeren i elvaFiskeren i elva

Eit utval av bilda vist på februarmøte er no å sjå i galleriet. To av dei er desse: Vidar Lunde har teke bilde av fiskaren i elva. Bilde av praktærfugl står Bjørn Einrem for.

Neste gong, 2. mars, er det årsmøte :-)

 

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2015/2/Bilde-fr-februarm-te Thu, 05 Feb 2015 14:39:10 GMT
Blåtimen https://saudafotoklubb.no/blog/2015/1/Bl-timen alt

Det er no lagt ut nokre bilde frå dei to siste møtene i galleriet. Desse to bilda er blandt dei: Det øvste er teke av Jarle Lunde. Det nedste er frå Juvastølen og er fotografert av Arne Espeland.
Neste møte blir 2. februar. Velkommen då.

alt

 

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2015/1/Bl-timen Fri, 09 Jan 2015 00:21:10 GMT
Alt vêr er fotovêr https://saudafotoklubb.no/blog/2014/11/Alt-v-r-er-fotov-r alt

Vêret har vore variert i haust. Det kunne igjenspeglast på bilda som blei vist i novembermøte. Jan Andersen har vore i Åbødalen (over), mens Kjetil Brekke har fotografert nær Napen i Suldal. Du finn fleire bilde i galleriet.

alt

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/11/Alt-v-r-er-fotov-r Mon, 10 Nov 2014 09:36:31 GMT
Nye bilde frå oktobermøte https://saudafotoklubb.no/blog/2014/10/Nye-bilde-fr-oktoberm-te alt

Dette bilde teke av Arne Espeland var eit av bilda vist på møte i oktober. Fleire finn du i Galleriet.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/10/Nye-bilde-fr-oktoberm-te Wed, 15 Oct 2014 22:46:08 GMT
Hubro og andre blinkskott https://saudafotoklubb.no/blog/2014/9/Hubro-og-andre-blinkskott alt

På sesongens første møte blei det vist ei rekkje megabite med godbitar. Bilde av hubro er fotografert av Rolf Selvik. Nokre av dei nye bilda er vist i galleriet.
Neste møte blir måndag 6. oktober.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/9/Hubro-og-andre-blinkskott Mon, 15 Sep 2014 15:13:04 GMT
Møteplan hausten 2014 https://saudafotoklubb.no/blog/2014/8/M-teplan-hausten-2014 Møteplan for hausten blir slik:
Måndag 8. sept
Måndag 13. okt.
Måndag 3.nov.
Måndag 1. des.
Normalt er møta hjå Br. Selvik (båthamna) kl. 19.00.
Anna blir annonsert her på nettsida.

alt
Foto: Arne Espeland

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/8/M-teplan-hausten-2014 Sat, 30 Aug 2014 11:15:38 GMT
Tur til Hustveit i kveld https://saudafotoklubb.no/blog/2014/6/Tur-til-Hustveit-i-kveld alt

Siste møte i vår blir utandørs. Det blir tur i Hustveitområde der me finn motiv i kultur og naturlandskapet. Oppmøte kl 18 på Hustveit. Ta med thermos og fotoutstyr :)
Bilde er av vårmarihand teke av Kjetil Brekke

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/6/Tur-til-Hustveit-i-kveld Mon, 02 Jun 2014 01:17:50 GMT
Vårmotiv https://saudafotoklubb.no/blog/2014/5/V-rmotiv alt

På maimøte blei det vist mange flotte vårmotiv. Bilde av kvitveis er teke av Arne Espeland. Klatremusa i blåbærlyng er fanga på minnebrukka av Vidar Lunde. Du finn fleire nye bilde i galleriet.

altKlatremus

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/5/V-rmotiv Thu, 08 May 2014 13:02:42 GMT
Møte avlyst https://saudafotoklubb.no/blog/2014/4/M-te-avlyst Møte måndag 7.april er avlyst. 

Så då blir det dobbelt så gode bilde å vise 5.mai. Velkommen då!

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/4/M-te-avlyst Mon, 07 Apr 2014 08:48:44 GMT
Frå årsmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2014/3/Fr-rsm-te alt Haukugle. Foto: Øyvind Nyvold Larsen

Måndag 3. mars var det årsmøte. Styret blei gjenvalgt. Aktiviteten framover blir som før, sjå møteplan. Her er årsmelding:

Årsmelding Sauda fotoklubb 2013
Sauda fotoklubb har hatt 8 fotomøter, 1 årsmøte og 1 fototur i 2013. Årsmøtet var 4. Mars og alle tok gjenvalg utenom Reidar som takket av som revisor pga flytting fra bygda. Ny revisor ble Øyvind N Larsen.
Fototuren gikk til Vikaneset naturreservat i litt småkaldt nordaver. Fin tur i bratt terreng og alle var enige om at de skulle tilbake uten at jeg har sett noen nye bilder derifra..
Takk til Jarle som har full kontroll på hjemmesiden og Rolf som stiller med lokaler.

Kjetil Brekke
Sekretær

altSvaberg på Berakvam Svaberg. Foto: Kjetil Brekke

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/3/Fr-rsm-te Tue, 04 Mar 2014 14:35:02 GMT
Fjordlandskap https://saudafotoklubb.no/blog/2014/2/Fjordlandskap Foto: Rolf Selvik

Her er to bilde frå vårt fantastiske fjordlandskap vist fram på februarmøte. Øvste er teke av  Rolf Selvik og viser ein hønsehauk på ein død hjort. Det andre bilde er teke i utløpet av Suldalslågen. Fotografen er Jarle Lunde.

Neste møte er 3.mars.

Foto: Jarle Lunde

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/2/Fjordlandskap Mon, 03 Feb 2014 14:49:27 GMT
Drylar og paraplyar https://saudafotoklubb.no/blog/2014/1/Drylar-og-paraplyar alt

Her er to utvalde bilde vist på januarmøte 2014. Bilde øvst, "Drylar", er teke av Jan Andersen. Paraplyane er fanga på minnebrikka av Arne Espeland. Fleire bilde frå møte finn du i Galleriet.

alt

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2014/1/Drylar-og-paraplyar Sat, 18 Jan 2014 14:22:31 GMT
Bilde frå desembermøte https://saudafotoklubb.no/blog/2013/12/Bilde-fr-desemberm-te alt

Her er to av bilda som blei vist på siste møte. Bjørn Einrem har teke bilde av havørna som seglar på breie vinger på næringssøk over fjorden. Bilde av 15 takkaren som jagar ei kolle er fotografert av Vidar Lunde. Fleire nye bilde finn du i Galleriet.

Velkommen igjen til bildevisning og bildevurdering i 2014!

alt

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/12/Bilde-fr-desemberm-te Fri, 06 Dec 2013 15:34:56 GMT
I natta https://saudafotoklubb.no/blog/2013/11/I-natta alt   alt Det er ikkje berre på dagtid blinskott kan fangast på minnebrikka. Det kan desse to bilda vitna om, begge vist på novembermøte.  Stjernehimmelen er det Kjetil Brekke som har teke, mens Rolf Selvik  har vore saman med hubroen. Fleire nye bilde finn du i Galleriet.

Neste møte er måndag 2. desember.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/11/I-natta Fri, 15 Nov 2013 10:00:30 GMT
Flott bildekveld https://saudafotoklubb.no/blog/2013/10/Flott-bildekveld alt

Det var trangt om plassane i møterommet hjå Br. Selvik då Sauda fotoklubb hadde sitt oktobermøte. Dermed blei det ein lang kveld med mykje gode bilde. Mange av desse ligg nå i Galleriet.

Jan Andersen har teke bilde av fotografen som speidar utover Saudafjorden etter motiv. Bilde av libella er teke av Øyvind Nyvold Larsen.

alt

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/10/Flott-bildekveld Thu, 17 Oct 2013 13:33:25 GMT
Haustsesongen er i gang https://saudafotoklubb.no/blog/2013/9/Haustsesongen-er-i-gang

Måndag 2. september starta sesongen i fotoklubben. Som tidligare er det bildevisning og bildediskusjon som tek det meste av tida på møta. Og dei beste bilda visar me her i Galleret.

Det blei mange forsommarbilde denne gang. Og ein gjengangar var bilde teke på vår fellsestur til Vikaneset naturreservat i juni. Begge bilda her er teke der. Det øvste av skoginteriøret er er teke av Vidar Lunde. Liljekonvallen er fotografert av Jarle Lunde.

Møteplan for hausten finn du til høgre. Hjerteleg velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/9/Haustsesongen-er-i-gang Tue, 03 Sep 2013 13:21:29 GMT
Neste møte blir ute med kamera https://saudafotoklubb.no/blog/2013/5/Neste-m-te-blir-ute-med-kamera
Neste gong me møttast blir for å fotografere i Vikaneset naturreservat. Her blir det skogsmiljø og makrofotografering. Ta med fotoutstur og gode klede (og kaffi, og ...). .
Måndag 3.juni kl. 18.00. Vêrforbehold]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/5/Neste-m-te-blir-ute-med-kamera Fri, 10 May 2013 02:16:09 GMT
Vårlege bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2013/5/V-rlege-bilde

Det blei vist ei rekkje flotte bilde på maimøte. Rolf Selvik er mannen bak den oppblåste tiuren med ein angripande hønsehauk over hodet. Eit nytt gullbilde! Bilde nedanfor er frå Erfjord og er teke av Jarle Lunde. Du finn fleire nye bilde i galleriet.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/5/V-rlege-bilde Fri, 10 May 2013 02:00:28 GMT
Kamelar, møkkakjerra.... https://saudafotoklubb.no/blog/2013/4/Kamelar-m-kkakjerra

... og mykje anna spennande var å sjå på fotoklubben sitt aprilmøte. Bilde øvst er teke av Arne Espeland, mens bilde frå Maldal er teke av Jan Andersen. Fleire nye bilde finn du i galleriet.
Neste møte blir måndag 6.mai. Og før me møttast: Lykke til med vårlege blinkskott!

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/4/Kamelar-m-kkakjerra Thu, 11 Apr 2013 11:17:38 GMT
Frå årsmøte 2013 https://saudafotoklubb.no/blog/2013/3/Fr-rsm-te-2013-1

Då er årsmøte for 2013 over. Og det utan at dei blei store endringar. Vidar Lunde forsetje som leiar.
Nettopp Vidar Lunde er fotografen bak dei to ørnene på bilde over. Fleire bilde frå det siste møte finn ein i galleriet. Blant anna bilde under som viser dampskipkaien ved Jelsa. Fotograf Kjetil Brekke.

Årsmelding for 2012 finn du nedanfor.

Frå Dampskipskaien på Jelsa

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/3/Fr-rsm-te-2013-1 Mon, 04 Mar 2013 14:50:07 GMT
Frå årsmøte 2013 https://saudafotoklubb.no/blog/2013/3/Fr-rsm-te-2013

Då er årsmøte for 2013 over. Og det utan at dei blei store endringar. Vidar Lunde forsetje som leiar.
Nettopp Vidar Lunde er fotografen bak dei to ørnene på bilde over. Fleire bilde frå det siste møte finn ein i galleriet. Blant anna bilde under som viser dampskipkaien ved Jelsa. Fotograf Kjetil Brekke.

Årsmelding for 2012 finn du nedanfor.

Frå Dampskipskaien på Jelsa

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/3/Fr-rsm-te-2013 Mon, 04 Mar 2013 14:50:07 GMT
Bilde frå natt og dag https://saudafotoklubb.no/blog/2013/2/Bilde-fr-natt-og-dag-1

"Hønsehauk i miljø" er tittelen på dette bilde. Det er Jan Andersen som har funne veien til kamuflasjehytta og åtefotograferinga. Du finn fleire nye bilde frå Jan og fleire i Galleriet. Blant dei er bilde nedanfor som er teke av Jarle Lunde.

Neste gong me møttast er det (truleg) årsmøte, og då er det blitt 4.mars. Velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/2/Bilde-fr-natt-og-dag-1 Wed, 06 Feb 2013 15:15:22 GMT
Bilde frå natt og dag https://saudafotoklubb.no/blog/2013/2/Bilde-fr-natt-og-dag

"Hønsehauk i miljø" er tittelen på dette bilde. Det er Jan Andersen som har funne veien til kamuflasjehytta og åtefotograferinga. Du finn fleire nye bilde frå Jan og fleire i Galleriet. Blant dei er bilde nedanfor som er teke av Jarle Lunde.

Neste gong me møttast er det (truleg) årsmøte, og då er det blitt 4.mars. Velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/2/Bilde-fr-natt-og-dag Wed, 06 Feb 2013 15:15:22 GMT
Bilde frå januarmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2013/1/Bilde-fr-januarm-te-1

Då er det lagt ut nokre bilde i galleriet frå det første møte i 2013. To av dei visar me her: Det øvste er teke av Rune Håheimsnes i Ilstadvika, det andre er frå Høse bru på Sand, fotograf Kjetil Brekke.
Neste møte er 4. februar. Før det blir det masse fotovêr.... (herved einstemmig vedteke!)

Høse bru ]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/1/Bilde-fr-januarm-te-1 Tue, 08 Jan 2013 14:48:00 GMT
Bilde frå januarmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2013/1/Bilde-fr-januarm-te

Då er det lagt ut nokre bilde i galleriet frå det første møte i 2013. To av dei visar me her: Det øvste er teke av Rune Håheimsnes i Ilstadvika, det andre er frå Høse bru på Sand, fotograf Kjetil Brekke.
Neste møte er 4. februar. Før det blir det masse fotovêr.... (herved einstemmig vedteke!)

Høse bru ]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2013/1/Bilde-fr-januarm-te Tue, 08 Jan 2013 14:48:00 GMT
Ørn i kamp https://saudafotoklubb.no/blog/2012/12/-rn-i-kamp-1

Bjørn Einrem
kom rett frå "ørnebua" til årets siste møte i fotoklubben. Dermed blei det ein del erfaringsutveksling rundt temat åtefotografering. Sjølvsagt blei det og vist bilde, bl a ørnemøte som du ser øvst (Bjørn).

Nedst visar me her eit landskapbilde teke med Pentax K-7 og 21mm. Fotografen er Reidar Flatabø.

Fleire nye bilde finn du i galleriet. Elles blir det fotoklubb i 2013 også, me startar 7. januar hjå Br. Selvik kl. 19

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/12/-rn-i-kamp-1 Tue, 04 Dec 2012 14:23:05 GMT
Ørn i kamp https://saudafotoklubb.no/blog/2012/12/-rn-i-kamp

Bjørn Einrem
kom rett frå "ørnebua" til årets siste møte i fotoklubben. Dermed blei det ein del erfaringsutveksling rundt temat åtefotografering. Sjølvsagt blei det og vist bilde, bl a ørnemøte som du ser øvst (Bjørn).

Nedst visar me her eit landskapbilde teke med Pentax K-7 og 21mm. Fotografen er Reidar Flatabø.

Fleire nye bilde finn du i galleriet. Elles blir det fotoklubb i 2013 også, me startar 7. januar hjå Br. Selvik kl. 19

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/12/-rn-i-kamp Tue, 04 Dec 2012 14:23:05 GMT
Bilde frå novembermøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/11/Bilde-fr-novemberm-te-1
Ni fotografar, alle med eit godt knippe bilde dei gjerne ville vise, var samla til årets novembermøte. Ei rekkje gode bilde, men og gode diskusjonar, gjorde at det blei sein kveld før me gav oss.

Som vanleg visar me eit utval av bilda i Galleriet. Den brølande hjorten som du ser over er teke av Rolf Selvik. Bilde nedst visar eit utsnitt av nokre eldre naust og er fotografert av  Arne Espeland.

Neste gong fotoklubben møtast står det 3. desember på kalenderen. Velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/11/Bilde-fr-novemberm-te-1 Tue, 06 Nov 2012 14:46:45 GMT
Bilde frå novembermøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/11/Bilde-fr-novemberm-te
Ni fotografar, alle med eit godt knippe bilde dei gjerne ville vise, var samla til årets novembermøte. Ei rekkje gode bilde, men og gode diskusjonar, gjorde at det blei sein kveld før me gav oss.

Som vanleg visar me eit utval av bilda i Galleriet. Den brølande hjorten som du ser over er teke av Rolf Selvik. Bilde nedst visar eit utsnitt av nokre eldre naust og er fotografert av  Arne Espeland.

Neste gong fotoklubben møtast står det 3. desember på kalenderen. Velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/11/Bilde-fr-novemberm-te Tue, 06 Nov 2012 14:46:45 GMT
Film på film https://saudafotoklubb.no/blog/2012/10/Film-p-film-1 {youtube}CVAG_UCp0iA{/youtube}

To filmar blei vist på oktobermøte i fotoklubben. Det byrjar å visa at dagens speilrefleks ikkje berre er eit fotoapparat! Filmen over, "Haust i Eidsvika", er laga av Kjetil Brekke.

Elles blei det vist ei rekkje gode bilde. Nokre av dei finn du i Galleriet, bl. a. dette fartsfylte bilde av aure i trøbbel, teke av Vidar Lunde.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/10/Film-p-film-1 Mon, 01 Oct 2012 14:53:34 GMT
Film på film https://saudafotoklubb.no/blog/2012/10/Film-p-film {youtube}CVAG_UCp0iA{/youtube}

To filmar blei vist på oktobermøte i fotoklubben. Det byrjar å visa at dagens speilrefleks ikkje berre er eit fotoapparat! Filmen over, "Haust i Eidsvika", er laga av Kjetil Brekke.

Elles blei det vist ei rekkje gode bilde. Nokre av dei finn du i Galleriet, bl. a. dette fartsfylte bilde av aure i trøbbel, teke av Vidar Lunde.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/10/Film-p-film Mon, 01 Oct 2012 14:53:34 GMT
Sommarlege bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2012/9/Sommarlege-bilde-1

På klubbens første møte i haust blei det vist fleire bilde frå fellsturen til Vanvik i juni, bl a bilde over der fotografen er Jan Andersen. Forøvrig blei det vist ei rekkje flotte bilde teke gjennom somaren, sjå Galleriet.

På møte i mai viste Kjetil Brekke og Jarle Lunde eit utkast til ein liten skrekkfilm med tittelen "De dødes tjern". Under kan du sjå det endelege resultatet.

Neste møte blir måndag 1. oktober. Velkommen då....

{youtube}MvciSPlV21k{/youtube}

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/9/Sommarlege-bilde-1 Mon, 03 Sep 2012 15:13:37 GMT
Sommarlege bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2012/9/Sommarlege-bilde

På klubbens første møte i haust blei det vist fleire bilde frå fellsturen til Vanvik i juni, bl a bilde over der fotografen er Jan Andersen. Forøvrig blei det vist ei rekkje flotte bilde teke gjennom somaren, sjå Galleriet.

På møte i mai viste Kjetil Brekke og Jarle Lunde eit utkast til ein liten skrekkfilm med tittelen "De dødes tjern". Under kan du sjå det endelege resultatet.

Neste møte blir måndag 1. oktober. Velkommen då....

{youtube}MvciSPlV21k{/youtube}

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/9/Sommarlege-bilde Mon, 03 Sep 2012 15:13:37 GMT
Godt oppmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/5/Godt-oppm-te-1

På møte i mai var me 10 lærevillige fotografar. Mange flotte bilde blei vist, bl a av Rune Håheimsnes (over) og Fredrik Lunde Svendsen (under). Fleire bilde finn du i galleriet. Det blei og vist eit filmutkast til det som skal bli "De dødes tjern" (Kjetil/Jarle), me ventar i spenning på det endelege resultatet.

Neste møte blir som aktive fotografar. Me drar til Kviå/Vanvik måndag 4. juni. Oppmøte ved Brødrene Selvik kl. 18.00.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/5/Godt-oppm-te-1 Wed, 09 May 2012 05:50:38 GMT
Godt oppmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/5/Godt-oppm-te

På møte i mai var me 10 lærevillige fotografar. Mange flotte bilde blei vist, bl a av Rune Håheimsnes (over) og Fredrik Lunde Svendsen (under). Fleire bilde finn du i galleriet. Det blei og vist eit filmutkast til det som skal bli "De dødes tjern" (Kjetil/Jarle), me ventar i spenning på det endelege resultatet.

Neste møte blir som aktive fotografar. Me drar til Kviå/Vanvik måndag 4. juni. Oppmøte ved Brødrene Selvik kl. 18.00.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/5/Godt-oppm-te Wed, 09 May 2012 05:50:38 GMT
Bilde frå aprilmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/4/Bilde-fr-aprilm-te-1

Det er no lagt ut nye bilde i galleriet, bilde vist og plukka ut på aprilmøte. Bjørn Einrem er fotografen av myrhauken over. Det er Jan Andersen som har vore ved Svandalsfossen.

Neste møte er måndag 7.mai. Fang våren ...!

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/4/Bilde-fr-aprilm-te-1 Mon, 23 Apr 2012 14:29:21 GMT
Bilde frå aprilmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2012/4/Bilde-fr-aprilm-te

Det er no lagt ut nye bilde i galleriet, bilde vist og plukka ut på aprilmøte. Bjørn Einrem er fotografen av myrhauken over. Det er Jan Andersen som har vore ved Svandalsfossen.

Neste møte er måndag 7.mai. Fang våren ...!

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/4/Bilde-fr-aprilm-te Mon, 23 Apr 2012 14:29:21 GMT
Årsmøte 2011 https://saudafotoklubb.no/blog/2012/3/-rsm-te-2011-1

Fotoklubben hadde årsmøte 5. mars. Styret blei gjenvalgt. Årsmeldiga, som du finn her, fortel om eit solid "vanleg" år i klubben.
Etter årsmøtesaker var det tid for bilde. Blant anna bilde frå Tveitestølen (Øyvind Nyvold Larsen). Guten under er fotografert av Elisabeth Væge Hansen.


]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/3/-rsm-te-2011-1 Fri, 09 Mar 2012 15:10:15 GMT
Vinterbilde https://saudafotoklubb.no/blog/2012/2/Vinterbilde DompapDompaper i vinterskog

Her er to bilde frå februarmøte i fotoklubben: Dei ti dompapane er fanga på minnebrikka av Rolf Selvik. Den tiande på ski var Jarle Lunde. Og som alltid finn du eit nytt knippe bilde frå kvar fotograf i galleriet. Dei siste bilda/fotografane som er lagt til er merka Ny .

På møte elles fikk me ei innføring i mikrojustering av fokus. Dette er ei problemstilling fleire av medlemmene er kjende med. Og no er me og kjende med vafflene til Jan....

Neste gong er det årsmøte: Måndag 5. mars

På ski

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/2/Vinterbilde Mon, 06 Feb 2012 15:24:16 GMT
Vinterlege bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2012/1/Vinterlege-bilde Frå Lauvåsen

På årets første møte blei det vist mange vinterlege bilde. Som stemningsbilde over teke av Reidar Flatabø. Du finn fleire i galleriet.

Det blei og vist film, eller rettare; ein blanding av video, timelapse og stillbilde. Tittel på Kjetil Brekke sin film er "Skodde", du ser den nedanfor. Sjå den gjerne i HD. Då blir den best.

Neste møte er måndag 6. februar. Dette er årsmøte, men hugs å ta med bilde...

{youtube}mIYBY9kLx0s{/youtube}

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2012/1/Vinterlege-bilde Tue, 17 Jan 2012 13:58:56 GMT
50 år! https://saudafotoklubb.no/blog/2011/12/50-r Mår

Desembermøte starta med at Vidar leste møtereferat frå Fotoklubben sitt stiftingsmøte på Bryne konditori, 24. november 1961. Sauda fotoklubb er jubilant!  Og korleis feira me 50 år med bildevisning og fotoprat? Sjølvsagt med fleire bilde, ein god drøs og jakten på det perfekte bilde....

Bilde av mår er fotografert av leiiar i klubben, Vidar Lunde. Bilde av boblene under er vist før her på nettsida, men nå er det "photoshopa" ferdig. Foto: Arne Espeland. Du finn fleire nye bilde i galleriet.

Bobler

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/12/50-r Tue, 06 Dec 2011 10:21:10 GMT
Nye blinkskott https://saudafotoklubb.no/blog/2011/11/Nye-blinkskott Foto: Rolf Selvik

På novembermøte blei det igjen vist ei rekkje gode bilde. Nok ein gong viser Rolf Selvik eit utruleg flott bilde av ein brunstig og brølande hjort.
Kjetil Brekke
har starta eit "prosjekt" der nattehimmelen skal fotograferast. Me gler oss til fortsettelsen.....

Du finn fleire nye bilde i Galleriet. Og hugs møte måndag 5. desember!

Foto: Kjetil Brekke

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/11/Nye-blinkskott Mon, 14 Nov 2011 14:17:55 GMT
Bjørn viste bilde av bjørn https://saudafotoklubb.no/blog/2011/10/Bj-rn-viste-bilde-av-bj-rn Bjørn

På oktobermøte fekk me sjå mange flotte bilde, dei aller fleste frå sommaren. Bl a viste Bjørn Einrem oss eit knippe bilde av bjørn teke i Finland. Bilde av nausta ved Sagfossen er fotografert av Jan Andersen.

På møta plukkar fotoklubben ut eit knippe "best of..." bilde frå kvar fotograf. Desse finn du i Galleriet. Dei siste bilda/fotografane som er lagt til er merka Ny .

Neste møte er måndag 7. november.

Naust


]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/10/Bj-rn-viste-bilde-av-bj-rn Tue, 04 Oct 2011 13:43:48 GMT
Flotte sommarbilde https://saudafotoklubb.no/blog/2011/9/Flotte-sommarbilde

På sesongens første møte blei det vist ei rekkje flotte  sommarbilde. Eigentleg skulle ein tro at det ikkje har vore nedbør i år...!
Bilde av firfirsla er det Øyvind Nyvold Larsen som har teke. Endeleg har Øyvind skaffa seg eit apparat som ikkje berre tek film. Me gleder oss til flotte artsbilde framover.
Det er Elisabeth Væge Hansen som har vore på konsert.

Fleire utvalgte bilde frå kvelden finn du i Galleriet.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/9/Flotte-sommarbilde Mon, 05 Sep 2011 14:53:54 GMT
Klart for haustsesong https://saudafotoklubb.no/blog/2011/8/Klart-for-haustsesong Velkommen til ny sesong. Reknar no med at minnebrikka har gått varmt i sommar, og at du har mykje å visa fram på medlemsmøta utover hausten (sjå haustprogram i margen). Og har du ikkje vore med oss på møta tidligare, er du spesielt velkommen!
Som før har me medlemsmøte første måndag i månaden. Her blir det vist og diskutert bilde og teknikk. Dei fleste fotografane nyttar digitalt fotoutstyr, men det blir og vist video og papirbilde. Møt opp, og hugs å ta med deg bilde!

Eit utkast av filmen under blei vist på eit møte i vår. Her er det endelege resultatet: Kvanndalen landskapsvernområde. Av Jarle Lunde

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/8/Klart-for-haustsesong Mon, 29 Aug 2011 13:00:57 GMT
Bli med på tur https://saudafotoklubb.no/blog/2011/5/Bli-med-p-tur PadderPaddebryllup

Frå forrige møte visar med to flotte og vårlege bilde. Paddene er fanga av Vidar Lunde. Det noko unike her er at det er fotografert med eit kompaktkamera, noko som gir svært god dypde.  Rolf Selvik har vore på orreleik og fått dette blinkskotet av orrhanen i flukt.

Neste møte blir måndag 6.juni. Då blir det fotografering! Me møter kl. 18.00 og veljer stad kor me dreg då, men eit forslag har vore Vandvik.

 

Orrhane

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/5/Bli-med-p-tur Sun, 08 May 2011 12:17:07 GMT
Farvel vinter https://saudafotoklubb.no/blog/2011/4/Farvel-vinter

Då er tida inne for å minne om nytt møte i fotoklubben, 2. mai. Som alltid tek me med oss eit lite bildeknippe. Reknar med at dei får eit vårleg preg, men alle er kanskje ikkje heilt ferdige med vinteren?

Det flotte bilde over blei vist på forrige møte. Det er Kjetil Brekke som hadde fanga øyeblikket i Lovrafjorden. Dette og fleire bilde vist på møtet finn du no i galleriet.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/4/Farvel-vinter Mon, 25 Apr 2011 02:10:32 GMT
Runde former https://saudafotoklubb.no/blog/2011/3/Runde-former

Åtte fotografar viste bilde på årets marsmøte. Som alltid er det "fritt motiv" som tel, så også denne gong. Det var difor varierande motiv å sjå, sjølv om naturmotiva dominerar. To av bilda som peikte seg ut var snøformene over (Foto: Hans Sæter) og "Bobler" (Foto: Arne Espeland). Desse og fleire som blei plukka ut finn du no i galleriet.

Neste møte er 4. april. Velkommen.


Bobla

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/3/Runde-former Sun, 20 Mar 2011 04:07:36 GMT
Årsmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2011/2/-rsm-te-1

Ni medlemmer møttest til lått og løye, gode bildediskusjonar og årsmøte 14. februar. Årsmelding og rekneskap blei raskt godkjend. Det blei attval av styret og Vidar Lunde som leiiar.
Eit av bilda på møte som fikk god omtale var Kjetil Brekke sitt bilde frå Jelsa (over). Dette og fleire som blei plukka ut finn du no i galleriet. Fotografar som har nye bilde der er merka med "New".

"Den blå elva", eit bildespel av Jarle Lunde fikk me ikkje sett på møte, men her er det: 

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/2/-rsm-te-1 Wed, 16 Feb 2011 10:47:03 GMT
Årsmøte https://saudafotoklubb.no/blog/2011/2/-rsm-te

Ni medlemmer møttest til lått og løye, gode bildediskusjonar og årsmøte 14. februar. Årsmelding og rekneskap blei raskt godkjend. Det blei attval av styret og Vidar Lunde som leiiar.
Eit av bilda på møte som fikk god omtale var Kjetil Brekke sitt bilde frå Jelsa (over). Dette og fleire som blei plukka ut finn du no i galleriet. Fotografar som har nye bilde der er merka med "New".

"Den blå elva", eit bildespel av Jarle Lunde fikk me ikkje sett på møte, men her er det: 

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/2/-rsm-te Wed, 16 Feb 2011 10:47:03 GMT
Nytt fotoår https://saudafotoklubb.no/blog/2011/1/Nytt-foto-r-1 Fiskebåt i Fløgstavika

Fotoåret 2011 er i gong. På første møte i år blei det vist bilde frå seks fotografar, mellom anna dette frå båthamna i Sauda (Foto: Rolf Selvik). Du finn fleire av bilda som blei vist i galleriet .

Dei siste åra har video tatt vegen inn i fotoklubben. Dette har no blitt "allemannseie" ettersom film no er mogleg å ta med eit digitalt speilreflekskamera. På møte blei det gitt ei innføring i Pinnacle som redigeringsverkty. Me satsar på å sjå gode filmsnuttar i fotoklubben utover vinteren....

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/1/Nytt-foto-r-1 Thu, 06 Jan 2011 13:59:56 GMT
Nytt fotoår https://saudafotoklubb.no/blog/2011/1/Nytt-foto-r Fiskebåt i Fløgstavika

Fotoåret 2011 er i gong. På første møte i år blei det vist bilde frå seks fotografar, mellom anna dette frå båthamna i Sauda (Foto: Rolf Selvik). Du finn fleire av bilda som blei vist i galleriet .

Dei siste åra har video tatt vegen inn i fotoklubben. Dette har no blitt "allemannseie" ettersom film no er mogleg å ta med eit digitalt speilreflekskamera. På møte blei det gitt ei innføring i Pinnacle som redigeringsverkty. Me satsar på å sjå gode filmsnuttar i fotoklubben utover vinteren....

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2011/1/Nytt-foto-r Thu, 06 Jan 2011 13:59:56 GMT
Bøylepingvinar https://saudafotoklubb.no/blog/2010/12/B-ylepingvinar

Bilde frå årets siste møte finn du no i galleriet (Elisabeth, Vidar, Reidar og Rolf). Reidar viste bilde frå Falklandsøyane og Sør-Georgia, bl a dette av bøylepingvin.

Første møte i det nye året blir 3. januar. Sjå elles møteoversikt i høgre marg. Vel møtt.]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/12/B-ylepingvinar Mon, 13 Dec 2010 13:20:39 GMT
Frå novembermøte https://saudafotoklubb.no/blog/2010/11/Fr-novemberm-te Foto: Elisabeth Væge Hansen

Då har me hatt novembermøte i fotoklubben. Der fikk me mellom anna sjå nye flotte hjortebilde fotografert under brunsten i oktober, hubro som tok til vingene, pingviner frå Antarktis og denne jenta fotografert på huska heime i Sauda (Foto: Elisabeth Væge Hansen). Du finn fleire bilde vist på møte i galleriet.

Neste møte blir måndag 6. desember

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/11/Fr-novemberm-te Tue, 02 Nov 2010 14:20:08 GMT
Svalbardbilde https://saudafotoklubb.no/blog/2010/10/Svalbardbilde _DSC1489

På oktobermøte i fotoklubben fikk me sjå mange blinkskudd. Mellom anna hadde Bjørn Einrem tatt turen innom og viste oss eit solid knippe bilde frå Svalbard, blant anna denne isbjørnen. Nokre av dei finn du no i galleriet. Legg merke til at det er eit "New"-icon ved nokre av fotografane. Det er her du finn nyinnlagte bilde.

Elles blei det, sannsynlegvis, vist meir film/bildespel denne kvelden enn på noko tidligare møte i fotoklubben. Med videofunksjonen inkludert i dei nye speilreflekskamerane er nok dette berre starten.... Ei Digital forteljing (video/bildespel) vist denne kvelden kan du sjå her.

Neste møte er 1.november. Hugs å ta med deg eit knippe bilde.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/10/Svalbardbilde Tue, 05 Oct 2010 15:03:42 GMT
Hausten er her, men vårlege bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2010/9/Hausten-er-her-men-v-rlege-bilde

Sauda fotoklubb hadde måndag sitt første møte denne sesongen. Som vanleg blei det vist mange gode bilde. Diskusjonar kring kva som var bra og korleis bilde det kunne vore ennå betre blei det mange av.
Bilda som blei vist var i stor grad frå i vår, blant anna frå fotoklubben sin fototur i Åbødalen i juni. Nokre av bilda er no å sjå i galleriet, blant anna denne kvitveisen fotografert av Arne Espeland.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/9/Hausten-er-her-men-v-rlege-bilde Wed, 08 Sep 2010 14:54:20 GMT
Velkommen til haustmøta https://saudafotoklubb.no/blog/2010/9/Velkommen-til-haustm-ta Moringdalselva

Etter ein sommar med, forhåpentleg, mykje knipsing, er det tid for å visa bilda på fotoklubben. Bilde over blei tatt på fotoklubben sin tur til Åbødalen i juni (foto: Jarle Lunde). Truleg blir det fleire bilde å sjå frå denne turen på første møte etter ferien. Møta blir i same ånd som før, program finn du til høgre.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/9/Velkommen-til-haustm-ta Sat, 04 Sep 2010 01:50:25 GMT
Fototur 7.juni https://saudafotoklubb.no/blog/2010/5/Fototur-7-juni Padder

Neste møte blir i felten. Me dreg frå Br.Selvik kl 18.00. Turen går til Åbødalen, alternativt til Juvastølen.
Har i dag lagt til nye bilde i fotogalleriet. Desse blei plukka ut på forrige møte, bl a desse paddene (Foto: Jarle Lunde).]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/5/Fototur-7-juni Thu, 20 May 2010 13:40:56 GMT
Nye bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2010/4/Nye-bilde-1 Hønsehauk

Berre Rolf og Vidar viste bilde på aprilmøte. Nokre av dei er no lagt ut i galleriet, mellom anna dette bilde av hønsehauk fotografert av Vidar.]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/4/Nye-bilde-1 Fri, 30 Apr 2010 12:03:52 GMT
Nye bilde https://saudafotoklubb.no/blog/2010/4/Nye-bilde Hønsehauk

Berre Rolf og Vidar viste bilde på aprilmøte. Nokre av dei er no lagt ut i galleriet, mellom anna dette bilde av hønsehauk fotografert av Vidar.]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/4/Nye-bilde Fri, 30 Apr 2010 12:03:52 GMT
Trekkfullt på Vierane https://saudafotoklubb.no/blog/2010/3/Trekkfullt-p-Vierane Vierane interiør

Me hadde eit møte tidligare i månaden kor det blei vist mange flotte bilde. Eit av dei som gjorde inntrykk var dette interiørbilde frå Vierane inst i Slettedalen. Vierane er ei flott restaurert steinbu, men som du kan sjå er den noko trekkfull. Du finn fleire av bilda i galleriet.]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/3/Trekkfullt-p-Vierane Tue, 09 Mar 2010 13:57:15 GMT
Blåmeis i solnedgang https://saudafotoklubb.no/blog/2010/2/Bl-meis-i-solnedgang Blåmeis i solnedgang

Då har me hatt eit nytt møte i fotoklubben. Mange flotte bilde blei vist og kommentert. Fleire av dei nye bilda er lagt til i galleriet. Bl a dette bilde av blåmeis fotografert av Rolf Selvik.

Neste møte blir hjå Brødrene Selvik måndag 1. mars. Dette blir årsmøte. Velkommen.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/2/Bl-meis-i-solnedgang Sun, 07 Feb 2010 13:12:07 GMT
Liten og blid... https://saudafotoklubb.no/blog/2010/1/Liten-og-blid Foto: Jan Andersen

På årets første møte blei det vist mange flotte bilde. Dei aller fleste frå natur og landskap. Bilde over, fotografert av Jan Andersen, var eit hederleg unntak.
Elles blei det som vanleg plukka ut nokre bilde frå kvar fotograf til å leggje ut i galleriet her på nettsida. Desse vil bli publisert periodevis ut over månaden. Samstundes vil EXIF- og IPTC data til kvart bilde bli lagt til. Dette etter ønskje.
Klubben har nå invistert i Spyder3 elite. Medlemmene kan låne denne for å kalibrere dataskjermen for å optimalisere fargegjengiving.

Neste møte blir 1. februar.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2010/1/Liten-og-blid Wed, 06 Jan 2010 14:24:05 GMT
Neste møte: 4. januar https://saudafotoklubb.no/blog/2009/12/Neste-m-te-4-januar Foto(a): Jarle LundeNisse

Det opne møte på Sand blei ein suksess. Vidar Lunde viste oss bilde og fortalde om hjort og hjortefotografering. Det er mange år sidan sist me var 20-25 personar på eit møte!
Det blei ikkje plukka ut bilde til nettsida denne gongen.

Neste møte blir hjå Br.Selvik 4.januar kl.19.00.
Til då må alle ha ei riktig god jul.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2009/12/Neste-m-te-4-januar Tue, 15 Dec 2009 15:05:32 GMT
Neste møte blir på Sand ! https://saudafotoklubb.no/blog/2009/11/Neste-m-te-blir-p-Sand

Sauda fotoklubb har i sin 48 år lange historie hatt møtestad fleire stadar i Sauda. Dei siste åra har me hatt møta hjå Br.Selvik i båthamna den første måndagen i månaden. Her kjem me og til visa bilde i 2010.  No i desember ønskjer me ein vri. Møte blir for første gong utanfor Sauda  , nærare bestemt til Kulturhuset i Suldal måndag 7.desember kl. 19.00 (ferja frå Ropeid kl 18.30).

På møte vil Vidar Lunde halda eit lite foredrag om hjort og hjortefotografering. Det blir kaffe og fotodrøs. Og til slutt ser me på bilda som møtedeltakarane har tatt med seg (minnepenn, cd, papir...).

Velkommen til alle.

 

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2009/11/Neste-m-te-blir-p-Sand Sun, 15 Nov 2009 14:14:49 GMT
Velkommen til nye nettsider https://saudafotoklubb.no/blog/2009/11/Velkommen-til-nye-nettsider Foto: Kjetil Brekke  

Tida var no inne for nye nettsider. Årsaka var først og fremst at det gamle webprogrammet var utdatert. Nettsida du nå er på er laga med Joomla, eit moderne nettbasert program som gjer redigering langt enklare. Det er og moglegheiter for alle i klubben å få eiga brukarnamn og passord, men dette får me diskutera på eit kommade møte. Har du kommentarar/forslag til nettsida høyrer eg gjerne frå deg ([email protected]).

På novembermøte var bilde ovanfor eit av dei mange som blei vist. Motivet er frå Suldalslågen og fotograf er Kjetil Brekke. Dette er no blant dei mange bilda du kan sjå i galleriet.

]]>
[email protected] (Sauda Fotoklubb) https://saudafotoklubb.no/blog/2009/11/Velkommen-til-nye-nettsider Tue, 10 Nov 2009 13:42:43 GMT